Địa chỉ: Quận 2, Tp Hồ Chí Minh Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: