Địa chỉ: Yên Lư-Yên Dũng-Bắc Giang. Giá 21xx
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: