Địa chỉ: Thôn Mỹ Nội, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội Giá
Diện tích: 167m2 Hình thức:

Danh mục: