Địa chỉ: Làng Anh,xã Ia Bang,huyện Chư Prông,Gia Lai Giá 700tr/ha
Diện tích: 23347m2 Hình thức: