Địa chỉ: Bình Phước Giá 520 triệu
Diện tích: 29 lô đất sào Hình thức:

Danh mục: