Địa chỉ: SUỐI NGHỆ - CHÂU ĐỨC Giá 4tỷ3
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: