Địa chỉ: PHƯỚC HẠ - PHƯỚC ĐỒNG – THÀNH PHỐ NHA TRANG Giá 970 triệu
Diện tích: 98.2m2 Hình thức:

Danh mục: