Địa chỉ: Cẩm Đường Long Thành Đồng Nai Giá 5,3 triệu/m2
Diện tích: 3000.3 m2 Hình thức:

Danh mục: