Địa chỉ: HƯNG THỊNH TRẢNG BOM Giá 800 triêuu
Diện tích: 100m2 Hình thức:

Danh mục: