Địa chỉ: Bắc Ninh Giá 2 tỷ 850
Diện tích: 100m2 ,mt 5m Hình thức:

Danh mục: