Địa chỉ: Tây An, xã Duy Trung, tỉnh Quảng Nam Giá 6tr2/m2
Diện tích: 203m2 Hình thức: