Địa chỉ: TRUNG TÂM THỊ XÃ MỸ HÀO Giá 13,5 TRIỆU/M2
Diện tích: Hình thức: