Địa chỉ: Đồng Nai Giá 2tỷ5 - 3tỷ1
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: