Địa chỉ: Lộc Châu ,TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng Giá
Diện tích: 335-517m2 Hình thức:

Danh mục: