Địa chỉ: Reverside Thị Trấn Yên Lập Phú Thọ Giá
Diện tích: 67m2 - 400m2 Hình thức:

Danh mục: