Địa chỉ: Long Hậu - Long An Giá
Diện tích: 5x17; 5x20; 8x20; 10x20m Hình thức:

Danh mục: