Địa chỉ: Khánh Hòa Giá 7,5tr/m2
Diện tích: 730m2 Hình thức:

Danh mục: