Địa chỉ: Cẩm Đường, Long Thành Đồng Nai Giá 3,3 tỷ buông hết sổ
Diện tích: 424.3 m2 Hình thức:

Danh mục: