Địa chỉ: K' rông Búk, Đắk Lắk. Giá 2ty5 bao bìa, bớt lộc
Diện tích: 1000m2 Hình thức:

Danh mục: