Địa chỉ: Hà Nội Giá 1 tỷ 6
Diện tích: 80m2 Hình thức:

Danh mục: