Địa chỉ: VEN ĐẦM THUỶ TRIỀU - CAM LÂM - KHÁNH HÒA Giá 12 Triệu/m2
Diện tích: 129.5 m2 Hình thức: