Địa chỉ: Bà Rịa Vũng Tàu Giá 3,2 tỷ
Diện tích: 361m Hình thức:

Danh mục: