Địa chỉ: Sông RAY cẨM Mỹ Đồng Nai Giá 1ty5/ sào ( giá tiền tính theo diện tích lô )
Diện tích: 1000-3000m2 Hình thức:

Danh mục: