Địa chỉ: Bắc Giang Giá 1.3x tỉ
Diện tích: 124m2 Hình thức:

Danh mục: