Địa chỉ: Xã Xuân Tâm, Huyện Xuân Lộc, Đồng Nai Giá 8 tỷ 5
Diện tích: 570m2 Hình thức:

Danh mục: