Địa chỉ: xã Ba,huyện Đông Giang,tỉnh Quảng Nam Giá 300 triệu
Diện tích: 1200m2 Hình thức:

Danh mục: