Địa chỉ: Phường Hà phong,T.P Hạ Long, Quảng Ninh Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: