Địa chỉ: xã Ea wer -Huyện buôn đôn -Tinh Đắk Lắk Giá 750tr ( bớt lộc )
Diện tích: 869,5m2 Hình thức:

Danh mục: