Địa chỉ: Bắc Giang Giá Giá thương lượng cho nhà đầu tư
Diện tích: 11.3ha Hình thức:

Danh mục: