Địa chỉ: LƯƠNG SƠN HÒA BÌNH Giá 23tr - 36tr/m2.
Diện tích: 62,7 - 302,7m2. Hình thức:

Danh mục: