Địa chỉ: kdc Sơn Tịnh Phường Trương Quang Trọng TP Quảng Ngãi Giá 8.5tr/m2
Diện tích: 300m2 Hình thức:

Danh mục: