Địa chỉ: Hồng Thái - kiến Xương Giá 4xx tr
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: