Địa chỉ: Đường Máng, An Đồng, An Dương, TP Hải Phòng  Giá 560 triệu
Diện tích: 45m2 và 63m2 Hình thức:

Danh mục: