Địa chỉ: Bắc Tam Kỳ,xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: