Địa chỉ: Bắc Giang Giá 1 tỉ 780 tr
Diện tích: 70 m2 Hình thức:

Danh mục: