Địa chỉ: Bình Chánh, TP HCM Giá 2.2 TỶ
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: