Địa chỉ: TÂN HIỆP LONG THÀNH ĐÔNG NAI. Giá 18ty500 /1ha nhé em )
Diện tích: 23ha Hình thức: