Địa chỉ: thị xã Bình Long Bình Phước Giá 670 tr
Diện tích: 149m2 Hình thức:

Danh mục: