Địa chỉ: Phường Long Hương, Đường Phan Đăng Lưu, Tp Bà Rịa. Giá 1Tỷ7
Diện tích: 140 m2 Hình thức:

Danh mục: