Địa chỉ: Thái Nguyên Giá 6 tỉ/ lô hơn 1 ha
Diện tích: lô 1 1.3 ha lô 2 1.7ha Hình thức:

Danh mục: