Địa chỉ: xã hồng Giang  Lục Ngạn, Bắc Giang Giá 1tỷ 7 .
Diện tích: 3.339m2. Hình thức:

Danh mục: