Địa chỉ: Số 2, Nguyễn Bỉnh Khiêm,Cầu vượt Lạch Chạy Giá
Diện tích: 44m2 Hình thức:

Danh mục: