Địa chỉ: Lộc An Giá 800triệu - 1.5 tỷ
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: