Địa chỉ: Bình Phước Giá Giá chốt 2tỷ2 có nhà sãn sàng chỉ việc soạn hàng bán
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: