Địa chỉ: Giá 2 tỷ 430
Diện tích: 92m² Hình thức:

Danh mục: