Địa chỉ: thôn Cẩm Sơn xã Diên Thọ, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa. Giá 3 tỷ 400
Diện tích: trong sổ 2300m2 , Diện tích thực tế 2700m2 tặng thêm 3600m đang được sử dụng 5 năm Hình thức:

Danh mục: