Địa chỉ: XÃ TRẠM HÀNH-TP ĐÀ LẠT-LÂM ĐỒNG Giá 1,5 tỷ/sào
Diện tích: 6000m2 Hình thức:

Danh mục: