Địa chỉ: Đông Yên- Yên Phong- Bắc Ninh Giá 3ty3 đến 4ty5
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: