Địa chỉ: X.Krông Na - H. Buôn Đôn - Đắk Lắk Giá 1x/m2
Diện tích: 9445m2 Hình thức:

Danh mục: