Địa chỉ: BẢO LÂM – LÂM ĐỒNG Giá 4 tỷ
Diện tích: 4247.4m2 Hình thức:

Danh mục: